วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ขายปืนเถื่อนเกือบทุกชนิด ใจไม่ถึงอย่าเมลมา phatipan2@hotmail.com